Sprawy związane z funkcjonowaniem Biblioteki rozpatruje dyrektor.

Dyrektor przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w siedzibie Biblioteki Głównej, ul. Szeroka 13 w poniedziałki od godz.13.00 do godz. 15.30.

 

Informacja publiczna, która jest w posiadaniu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu i nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, może być uzyskana po złożenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Formularz wniosku do pobrania