Czytelnicy MBP mogą korzystać z elektronicznych usług bibliotecznych i informacyjnych udostępnianych on-line. Biblioteka zapewnia użytkownikom między innymi:

  1. Przeglądanie katalogów on-line zawierających informacje o publikacjach zgromadzonych w bibliotekach publicznych miasta Tarnobrzega. Katalogi są aktualizowane o nowości wydawnicze we wszystkich agendach i filiach biblioteki. Katalogi dostępne są na miejscu w bibliotekach, stronach internetowych pod adresami mbp.tarnobrzeg.pl oraz www.szukamksiążki.pl
  2. Sprawdzanie on-line rozmieszczenia /lokalizacji/ książek w sieci bibliotek publicznych Tarnobrzega oraz ustalanie statusu poszukiwanych książek-książka „wypożyczona", „dostępna do wypożyczenia", „data wypożyczenia" i „data zwrotu".
  3. Dokonanie rezerwacji książek lub ich zamówienia drogą e-mailową, telefonicznie oraz osobiście, po zalogowaniu się na własnym koncie, w Bibliotece Głównej i filiach funkcjonujących na terenie miasta. Czytelnicy mają możliwość zamawiania materiałów bibliotecznych, które w danej chwili są wypożyczone przez inne osoby. Czytelnicy MBP posługują się „Kartą biblioteczną” obowiązującą we wszystkich bibliotekach na terenie miasta. Bezpłatna karta wydawana jest przy zapisie do Biblioteki i należy ją okazywać przy wypożyczeniu i zwrocie książek.

Przy zapisie do Biblioteki należy:

  1. Okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem zawierający PESEL.
  2. Zapoznać się z Regulaminem udostępniania zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu, określającym zasady korzystania z usług Biblioteki.
  3. Wypełnić „Kartę zobowiązania” i podpisem zobowiązać się do przestrzegania Regulaminu. Kartę zapisu osoby niepełnoletniej podpisują rodzice lub opiekunowie prawni, po okazaniu własnego dowodu osobistego i podaniu PESEL.