Prowadzone kontrole zewnętrzne odnotowywane są w Książce kontroli, znajdującej się w Dziale Administracyjno-Gospodarczym. Protokoły z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, prowadzonych zgodnie z Planem, znajdują się w kontrolowanych agendach i filiach oraz w Dziale Administracyjno-Gospodarczym. 

Dokumentacja kontroli udostępniana jest zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.