Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, prowadzącą samodzielną gospodarkę finansową. Podstawą działalności jest dotacja podmiotowa przekazywana przez organizatora na podstawie sporządzanego rocznego planu finansowego.

Stan majątku MBP w Tarnobrzegu na dzień 31.12.2017 roku.

  • środki trwałe             -    3.108. 873,74 zł,
  • wyposażenie             -       320. 489,68 zł,
  • zbiory biblioteczne  -       2.272. 077,15 zł,