A A A

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, prowadzącą samodzielną gospodarkę finansową. Podstawą działalności jest dotacja podmiotowa przekazywana przez organizatora na podstawie sporządzanego rocznego planu finansowego.

Stan majątku MBP w Tarnobrzegu na dzień 31.12.2021 roku.

  • środki trwałe              - 496 495,33 zł
  • wyposażenie             - 358 382,50 zł
  • księgozbiór                - 2 901 077,66 zł
  • zbiory specjalne        - 195 166,18 zł