Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, prowadzącą samodzielną gospodarkę finansową. Podstawą działalności jest dotacja podmiotowa przekazywana przez organizatora na podstawie sporządzanego rocznego planu finansowego.

Stan majątku MBP w Tarnobrzegu na dzień 31.12.2023 roku.

  • środki trwałe - 515.647,21 zł
  • wyposażenie - 387.736,02 zł
  • księgozbiór - 3.185.012,57 zł
  • zbiory specjalne - 194.871,51 zł