A A A

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, prowadzącą samodzielną gospodarkę finansową. Podstawą działalności jest dotacja podmiotowa przekazywana przez organizatora na podstawie sporządzanego rocznego planu finansowego.

Stan majątku MBP w Tarnobrzegu na dzień 31.12.2020 roku.

  • środki trwałe              - 489 928,59 zł,
  • wyposażenie             - 352 839,85 zł,
  • księgozbiór                - 2 756 985,01 zł,
  • zbiory specjalne        - 188 926,05 zł