Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, prowadzącą samodzielną gospodarkę finansową. Podstawą działalności jest dotacja podmiotowa przekazywana przez organizatora na podstawie sporządzanego rocznego planu finansowego.

Stan majątku MBP w Tarnobrzegu na dzień 31.12.2018 roku.

  • środki trwałe              - 3. 110 655,70 zł,
  • wyposażenie             - 327. 627,71 zł,
  • księgozbiór                - 2. 425 286,46 zł,
  • zbiory specjalne        - 218. 367,41 zł