Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu, na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnobrzegu z siedzibą przy ul. Szerokiej 13, 39 -400 Tarnobrzeg, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2018 r. poz. 574 z późń. zm.) oraz art. 30 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 2016 poz. 1068 z późn. zm.), w celu realizacji zadań statutowych Biblioteki, w tym ochrony materiałów bibliotecznych, świadczenia usług, w celach statystycznych oraz dochodzeniu ewentualnych roszczeń prawnych.

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celów, zatem: konieczne dla korzystania z usług Biblioteki. Są to dane wymienione w ustawie z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach/t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 574/.
 4. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.
 5. Okres przez który dane są przetwarzane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
 • okres, który jest niezbędny do wykonywania zadań lub ochrony interesów administratora,
 • przepisy prawa, które mogą obligować do przetwarzania danych przez określony czas, 
 1. Użytkownicy posiadają prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o udzieloną zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Na wniosek Użytkownika, który uregulował zobowiązania wobec Biblioteki i zwrócił kartę biblioteczną, jego dane osobowe mogą być usunięte.
 2. Dane osobowe Użytkowników:
 • nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych,
 • nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • będą udostępniane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.