Data, godzina Dział
Osoba dokonująca zmian Opis
30.01.2018, godz 10.00 Majątek Bbiblioteki Paweł Kucharczyk Aktualizacja wartości stanu majątku MBP
 19.03.2019, godz 14.00 Ewidencja i rejestry, Majątek Bilioteki Paweł Kucharczyk Aktualizacja danych
03.02.2020 godz 14.00 Majątek Biblioteki Paweł Kucharczyk Aktualizacja wartości stanu majątku MBP
03.02.2020 godz 14.10 Organiazacja Biblioteki Paweł Kucharczyk Aktualizacja danych
03.02.2021 godz 10.10 Majątek Biblioteki Paweł Kucharczyk Aktualizacja wartości stanu majątku MBP

 

19.01.2022 godz 10.25

 

Majątek Biblioteki Paweł Kucharczyk Aktualizacja wartości stanu majątku MBP
15.03.2023 godz 14.10 Majątek Biblioteki Paweł Kucharczyk Aktualizacja wartości stanu majątku MBP
08.03.2024 godz 11.30 Majątek Biblioteki Paweł Kucharczyk Aktualizacja wartości stanu majątku MBP