BIP służy udostępnianiu informacji zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U Nr 112, poz. 1198) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U Nr 67, poz.619).

Stałe elementy strony BIP MBP w Tarnobrzegu to adres, adres strony internetowej, numery telefonów, fax, regon, NIP.