Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka prowadzi:

  • Ewidencję materiałów bibliotecznych: księgi inwentarzowe księgozbioru, rejestry ubytków, rejestry przybytków - forma papierowa i elektroniczna,
  • Ewidencję czytelników - rejestr czytelników - forma papierowa i elektroniczna,
  • Ewidencję upoważnień - forma papierowa,
  • Ewidencję wypożyczeń - forma elektroniczna,
  • Ewidencję udzielonych informacji, odwiedzin - forma papierowa i elektroniczna,
  • Ewidencję środków trwałych: księgi inwentarzowe środków trwałych, księgi inwentarzowe sprzętu i wyposażenia - forma papierowa i elektroniczna.
  • Rejestr zarządzeń Dyrektora MBP - forma elektroniczna i papierowa,